Zorgcoördinator
Beleidsmedewerkers

Mijn naam is Carine Merckaert. Al 35 jaar is 't Schoolke mijn thuisbasis. Als zorgco en boekenjuf staat mijn klasje open voor groot en klein, voor jong en oud. Bij mij kan iedereen terecht met kleine of grotere nood. Samen met mijn collega's helpen we elk kind zo ver mogelijk in zijn ontwikkeling.

In mijn klasje werken we vaak in kleine groepjes. We werken er vaak rond spelling, lezen en rekenen. Bijna wekelijks maken juf Maaike en ik tijd voor ons schoolkoor 'De Krakende Nootjes'.

Ook typ-10 staat op het programma. Op donderdagmiddag kan het bij mij heel druk zijn tijdens de uitleen van leesboekjes, strips, luistercd's, infoboekjes, prentenboeken, ...

Iedereen van harte welkom!