2de kleuterklas
Kleuterschool

Ik ben juf An

die héél veel met uw kleuter kan!
Knippen, schilderen, liedjes leren, tellen, vertellen, niets kan ons deren.

Ik speel blokfluit, piano en gitaar,
muziek verbindt ons, dat is waar!

Uw kleuter leert zelfstandigheid,
zodat hij u ook thuis verblijdt.

Mijn ervaring is mijn troef,
ik zorg voor uw sloeber blij of eens droef.

In onze vlinderklas daar is het fijn,
iedereen die mag er zijn!!!