Controle op school

Op onze school worden de leerlingen regelmatig (na vakantie en/of melding) gescreend op aanwezigheid van hoofdluis. De controle gebeurt per klas door de zorgcoördinator en de kinderverzorgster. De aanwezigheid van luizen/neten worden op een screeningslijst bijgehouden. Aan de kinderen wordt niet verteld dat ze hoofdluis hebben. De ouders van besmette kinderen worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van de controle en het resultaat. Ze krijgen instructies om hun zoon of dochter correct te behandelen. De ouders bezorgen de brief met de genomen behandeling aan de directie. Om verdere besmetting tegen te gaan, zal het besmette kind met hoofdluis de school mogen verlaten. Deze afwezigheid wordt in het aanwezigheidsregister als “ziekte” vermeld. Ook willen we nadrukkelijk verzoeken om bij het constateren van hoofdluis dit aan de school te melden. Bij een melding van hoofdluis krijgen alle kinderen uit de betreffende klas een informatiebrief ‘hoofdluis’ mee voor de ouders.

Controle thuis

Indien u een vermoeden heeft dat uw kind luizen heeft dan raden wij u aan om dit te conroleren. In de onderstaande film kan u bekijken hoe u dit op een correcte manier kan doen.