Om de betalingen vlot en overzichtelijk te laten verlopen, wordt het volgende systeem gehanteerd:

  • de kleuters en de leerlingen(tot het derde leerjaar) krijgen wekelijks op vrijdag het bestelformulier mee waarop de ouders noteren wat zij voor de daaropvolgende week wensen voor hun kind(eren) met betrekking tot maaltijden, drankjes, zwemmen, tijdschriften,……Deze kinderen brengen het ingevulde bestelformulier elke maandag mee. De opvang wordt door de klastitularis ingevuld.
  • vanaf het vierde leerjaar blijft het bestelformulier steeds op school.
  • op het einde van de maand zal ditzelfde formulier worden gebruikt om de afrekening te maken van de voorbije maand (inclusief de opvang)
  • het bestelformulier en de factuur worden aan de kinderen meegegeven, dit als controle, eventuele fouten worden op het bureel gemeld.
  • het niet benutten van een bestelde maaltijd of drankje door afwezigheid geeft geen aanleiding tot het betalen ervan indien deze bestelde maaltijd voor 9u ‘s morgens werd geannuleerd.
  • uiteraard is het ook mogelijk dat uw kind alsnog in de loop van de week een drankje of een maaltijd wenst te benutten. Daarvoor dient de ouder of leerling de leerkracht te verwittigen. Ook deze bedragen zullen op het einde van de maand verrekend worden.
  • bij wanbetaling voor deze extra-schoolse prestaties (maaltijden, drank, sportklassen,abonnement …) zullen deze prestaties voor uw kind worden stopgezet.

Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag. Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgt de school beiden een identieke schoolrekening. Zoland die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar hebben gemaakt.