Bij de inschrijving dient een wettelijk document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de graad van verwantschap aantoont (ISI+kaart, trouwboekje, geboortebewijs...). Ouders van instapklare kleuters mogen steeds op voorhand de school bezoeken en kunnen om deze moment de documenten invullen (zie inschrijvingsbeleid - schoolreglement)

Ze worden pas in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste februari van het schooljaar
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Voor een vrijblijvend bezoek of voor inschrijvingen:

  • tijdens schooluren: 054/50.15.52
  • buiten schooluren: 0476/36.53.30