Alle klassen van de lagere school gaan volgens een blokkensysteem zwemmen in het Provinciaal zwembad “De Gavers” te Geraardsbergen. De zwembeurten gaan steeds door op een maandagnamiddag (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld). De niet-zwemmers blijven onder toezicht op school.

Dankzij de tussenkomst van de Vriendenvereniging die bereid is voor iedere leerling per zwembeurt 0,5€ bij te dragen kan de aan de ouders aangerekende prijs beperkt blijven tot 2 € per beurt.

De klastitularissen en directie begeleiden hierbij de leerlingen. Het badpersoneel houdt toezicht op de veiligheid.

De exacte data van de zwemlessen worden ook vermeld op de bestelformulieren.

Sinds 1 september 2000 heeft elke leerling lager onderwijs, zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs, recht op één schooljaar gratis zwemmen. De verplichte kosteloosheid van het zwemmen is beperkt tot één schooljaar per leerling in het lager onderwijs. Het schoolbestuur beslist met toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap over het zwemmen. Dit betekent dat de directeur met de ouders in de schoolraad is overeengekomen om het zesde leerjaar recht te geven op één schooljaar gratis zwemmen.

De eerste zwemles start op maandag 25 september 2023.

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Er kan enkel vrijstelling worden toegestaan op basis van een doktersattest.