We zijn overtuigd van de sociale en pedagogische waarde van dit initiatief en nemen hieraan volmondig deel.

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten. Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij die weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten degelijk aanwezig zijn op school. Dit geldt eveneens voor ééndaagse uitstappen.

Schooljaar 2023-2024

  • De zeeklassen zullen doorgaan vanaf maandag 13 maart 2024 tot en met vrijdag 17 maart 2024.