Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de school zodat ze weten dat ze meetellen.

Werking

De verkiezingen vinden plaats in de eerste week van de maand oktober. Vanaf het tweede leerjaar kiest elke leerling uit de eigen klas twee vertegenwoordigers(één meisje en één jongen). De tweede dinsdag van elke maand komt de raad samen. In de klas wordt deze vergadering voorbereid door agendapunten op te sommen. De ideeënbus kan daarin een leidraad zijn. Op de eerste vergadering wordt de voorzitter verkozen.

Na de vergadering brengen de vertegenwoordigers verslag uit in de klas. Op de personeelsvergadering wordt dit verslag door de leerkrachten besproken en eventueel in initiatieven uitgewerkt.

Verkozenen

Nena Gernaey, Felix Bousard, Nora De Cremer, Willem Bauwens, Julie Beerens, Marit De Cock, Lukas De Ruyck, Klaas Allert

Contact

Heb je een idee voor de leerlingenraad? Stop je idee in de ideeënbus.