Alle kinderen zijn verzekerd op school en ook op weg van huis naar school. In geval van een ongeluk moet de volgende werkwijze gevolgd worden:

  • aangeven van het ongeval bij de directie 
  • het opmaken van een aangifte door een arts 
  • het aangifteformulier wordt aan de directie bezorgd
  • het aangifteformulier wordt naar de verzekering opgestuurd 
  • de ouders ontvangen per mail het bewijs van aangifte
  • enkele dagen later ontvangt de ouder het bewijs van aangifte
  • alle rekeningen worden door de ouders betaald
  • na verrekening met de mutualiteiten, wordt het eventuele saldo terugbetaald via de verzekering van de school (betalingsbewijzen bijhouden).

Het schoolreglement verduidelijkt wat de verzekering dekt.