De school verdeelt een aantal tijdschriften, die uitgegeven worden door ‘De Goede Pers- Averbode’ en ‘Van In’.

Doelgroep Tijdschrift Jaarabonnement
Peuter en 1ste kleuterklas Doremini + Kid’i €36
  Leesbeestje + cd € 24
2de kleuterklas Doremix + Kid’i €36
  Leesknuffel + Kid’i € 39 (7 boeken + luister – cd)  
3de kleuterklas Doremi + Kid’i €36
  Leesknuffel + Kid’i € 39 (7 boeken + luister – cd)  
Eerste graad Zonnekind €39
Eerste leerjaar Leespas €30 (9 boeken)
Tweede leerjaar Robbe en Bas € 30 (9 boeken)
Tweede graad Zonnestraal €39  
Derde + vierde leerjaar Leeskriebel € 30 (10 boeken)
Derde graad Zonneland €39
Vijfde + zesde leerjaar Vlaamse Filmpjes € 31 (20 boekjes) 

Kerst-, paas-, en vakantieboek €7
Geloofstijdschrift: Naomi (K3+L1), Simon (L2,L3 en L4), Samuel (L5,L6) €10