Het leer- en leefrapport zijn een belangrijke schakel tussen school en gezin. Het is niet alleen de weergave van de studieresultaten, maar het geeft ook een evaluatie van de leef- en leerhouding van uw kind(eren).  We vragen de ouders om beide rapporten te ondertekenen telkens als het wordt meegegeven.  Daaruit blijkt dat ze hun kind volgen en het betekent een ondersteuning van de leerkracht. Ook de toetsen die de leerlingen meekrijgen, worden door de ouders nagezien en ondertekend.

Schooljaar 2019-2020

Leef- en leerrapporten

  • 1ste  semester : 11 oktober  en  29 november 2019  en 24 januari 2020                
  • 2de  semester : 13 maart en 15 mei en 30 juni 2020