Het leer- en leefrapport zijn een belangrijke schakel tussen school en gezin. Het is niet alleen de weergave van de studieresultaten, maar het geeft ook een evaluatie van de leef- en leerhouding van uw kind(eren).  We vragen de ouders om beide rapporten te ondertekenen telkens als het wordt meegegeven.  Daaruit blijkt dat ze hun kind volgen en het betekent een ondersteuning van de leerkracht. Ook de toetsen die de leerlingen meekrijgen, worden door de ouders nagezien en ondertekend.

Schooljaar 2022-2023

Leef- en leerrapporten

  • 1ste trimester : 20 oktober  en  22 december 2023                
  • 2de trimester : 8 maart 2024
  • 3de trimester: 8 mei en 28 juni 2024