De persoonlijke contacten tussen ouders en leerkrachten zijn zeer nuttig om informatie door te spelen over schoolse vorderingen en de leer- en leefhouding van de kinderen. Wij verwachten daarbij dat de ouders op onze uitnodiging ingaan.

Het is duidelijk dat de ouders niet moeten wachten op georganiseerde contacten indien zich problemen stellen. Ze kunnen zich gerust tot de leerkracht wenden door een telefoontje, een geschreven mededeling in de klasagenda of door een afspraak te maken.
In bepaalde gevallen (vb zware leermoeilijkheden,…) worden de ouders uitgenodigd op een contact. Daarbij zijn gewoonlijk de klastitularis, de begeleider van het CLB en de directeur aanwezig. In overleg wordt dan naar een oplossing gezocht.

Schooljaar 2020-2021

Data van de oudercontacten

  • vrijdag 2 oktober 2020: enkel 1ste leerjaar
  • vrijdag 23 oktober 2020
  • vrijdag 5 maart 2021
  • vrijdag 25 juni 2021