De persoonlijke contacten tussen ouders en leerkrachten zijn zeer nuttig om informatie door te spelen over schoolse vorderingen en de leer- en leefhouding van de kinderen. Wij verwachten daarbij dat de ouders op onze uitnodiging ingaan.

Het is duidelijk dat de ouders niet moeten wachten op georganiseerde contacten indien zich problemen stellen. Ze kunnen zich gerust tot de leerkracht wenden door een telefoontje, een geschreven mededeling in de klasagenda of door een afspraak te maken.
In bepaalde gevallen (vb zware leermoeilijkheden,…) worden de ouders uitgenodigd op een contact. Daarbij zijn gewoonlijk de klastitularis, de begeleider van het CLB en de directeur aanwezig. In overleg wordt dan naar een oplossing gezocht.

Schooljaar 2023-2024

Data van de oudercontacten

  • vrijdag 29 september 2023: enkel L1 a en b
  • vrijdag 20 oktober 2023: alle klassen, behalve L1
  • vrijdag 8 maart 2024
  • vrijdag 21 juni 2024