De persoonlijke contacten tussen ouders en leerkrachten zijn zeer nuttig om informatie door te spelen over schoolse vorderingen en de leer- en leefhouding van de kinderen. Wij verwachten daarbij dat de ouders op onze uitnodiging ingaan.

Het is duidelijk dat de ouders niet moeten wachten op georganiseerde contacten indien zich problemen stellen. Ze kunnen zich gerust tot de leerkracht wenden door een telefoontje, een geschreven mededeling in de klasagenda of door een afspraak te maken.
In bepaalde gevallen (vb zware leermoeilijkheden,…) worden de ouders uitgenodigd op een contact. Daarbij zijn gewoonlijk de klastitularis, de begeleider van het CLB en de directeur aanwezig. In overleg wordt dan naar een oplossing gezocht.

Schooljaar 2019-2020

Data van de oudercontacten

  • dinsdag 5 september 2019: om 19u informatieavond voor de kleuterafdeling en om 20u voor de lagere afdeling 
  • vrijdag 11 oktober 2019: alle klassen 
  • vrijdag 7 februari 2020: oudercontact alle lagere klassen
  • donderdag 5 maart 2020: alle kleuterklassen  
  • vrijdag 26 juni 2020: alle klassen  
  • maandag 29 juni 2020: proclamatie