We zijn overtuigd van de sociale en pedagogische waarde van dit initiatief en nemen hieraan volmondig deel.

Het is de bedoeling van de school dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros-activiteiten. Zonder tegenbericht van de ouders neemt elk kind deel aan deze activiteiten. Ouders hebben evenwel het recht om hun kinderen niet mee te laten gaan op extra-muros-activiteiten van een volledige dag of meer, mits zij die weigering voorafgaand aan de betrokken activiteit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar maken aan de school. Leerplichtige kinderen die niet deelnemen aan extra-muros-activiteiten moeten degelijk aanwezig zijn op school.Dit geldt eveneens voor ééndaagse uitstappen.

Schooljaar 2020-2021

  • De sportklassen worden georganiseerd door de stedelijke sportdienst van Zottegem.  Derde en vierde leerjaar: van donderdag 01 oktober tot en met vrijdag 02 oktober 2020.
  • De heideklassen zullen doorgaan vanaf maandag 4 mei 2021 tot en met vrijdag 8 mei 2021.