Gehele persoonlijkheid

Al ons opvoeden en onderwijzen is erop gericht de gehele persoonlijkheid te ontwikkelen. Dit betekent dat wij niet alleen belang hechten aan de verstandelijke ontwikkeling van de kinderen, maar ook hun (sociaal - ) emotionele en motorische groei sterk willen bevorderen. 
Uniciteit Elk kind is uniek, het heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Daarom proberen we onze inspanningen waar mogelijk te richten naar het individuele kind, zijn gevoelens, zijn talenten, zijn interesses, zijn motivatie. Deze doelstelling proberen we enerzijds te bereiken via een ruim aanbod van leermiddelen, uiteenlopende groeperingsvormen en projectwerk. Anderzijds scheppen we een doorgedreven overlegcultuur tussen alle onderwijsparticipanten om de kinderen verantwoorde denk -, doe - en leefmomenten aan te bieden.

Leren leren

Om iets te kunnen betekenen in onze samenleving hebben kinderen ook kennis en vaardigheden nodig om zelf nieuwe inzichten te verwerven. Daarom willen we de kinderen 'leren leren'. Dit betekent dat ze zelfstandig en kritisch met (nieuwe) informatie kunnen omgaan en kennis  leren verwerven.
Samenhangend Een kind kun je niet bekijken in afzonderlijke delen. Dat betekent dat ook het lesgeven niet in afzonderlijke vakken kan geschieden. Als onderwijsgevenden trachten we samenhang na te streven tussen een zo groot mogelijk aantal vakken en leerdomeinen. Daarom kiezen we zorgvuldig onze handleidingen. In de kleuterklassen werken we steeds thematisch. Groeilijnen zorgen ervoor dat een kind nooit twee keer hetzelfde te verwerken krijgt. 
Actueel en vernieuwend Tenslotte vinden we het als school belangrijk met beide voeten in de wereld te staan. Daarom spelen we waar mogelijk in op de actualiteit. Zo is de leersof en de manier waarop ze aan de kinderen wordt aangeboden steeds fris en levendig.