Actief en interactief

De tijd waarin leerlingen de leerstof 'ondergingen' en louter passief in de klas zaten, ligt ver achter ons. Kinderen zijn geen lege vaten. Het leren in onze klassen is heden ten dage een actief gebeuren waarbij de kinderen in ruime mate de gevaren koers bepalen. De emotionele betrokkenheid van de kinderen bij het leerproces is van fundamenteel belang. Het aanbod van activiteiten vertrekt dan ook vanuit hun behoeften en interesses. En bij de keuze van leermomenten is er plaats voor interactie, voor communicatie. De kleuters worden voortdurend gestimuleerd om zelf mogelijkheden te zoeken en strategieën te hanteren om hun problemen aan te pakken en op te lossen. Ook in de lagere school bieden de leerkrachten regelmatig situaties aan die uitnodigen tot exploreren, die kansen bieden tot ontdekken en tot het leggen van verbanden. De kinderen worden aangespoord om keuzes te maken, om verantwoordelijkheid te nemen, om te plannen en om over hun eigen prestaties na te denken.

Waarderen en evalueren

De leerkrachten hebben waardering voor alle kinderen ongeacht hun kennen of kunnen. Zij stemmen hun aanpak af op de beginsituatie en het ontwikkelingsniveau van het kind. Het uitgangspunt is steeds wat het kind reeds kan of kon. Bij de evaluatie wordt dan ook steeds gekeken naar de evolutie van het kind ten opzichte van zichzelf op een eerder tijdstip.