Meldingsplicht van ouders bij besmettelijke ziekten

Indien zich bij een kind één van de opgesomde aandoeningen in onderstaande lijst voordoet, dient de school zo spoedig mogelijk verwittigd te worden. De schooldirectie neemt onmiddellijk contact met de schoolarts. Het is de schoolarts die de nodige maatregelen zal treffen.

 • Lijst van de te melden besmettelijke ziekten:
 • buiktyfus
 • hepatitis A
 • hepatitis B
 • meningokokken meningitis en -sepsis (hersenvliesontsteking)
 • meningitis veroorzaakt door andere kiemen
 • poliomyelitis (kinderverlamming)
 • difterie (kroep)
 • infectie met Beta-hemolytische streptokokken van groep A, o.m. scarlatina (roodvonk)
 • besmettelijke tuberculose
 • shigellose (dysenterie)
 • salmonellosen
 • kinkhoest
 • bof
 • mazelen
 • rubella (rodehond)
 • scabiës (schurft)
 • varicella (windpokken)
 • impetigo (huidinfectie)
 • schimmelinfectie van de schedelhuid
 • schimmelinfectie van de gladde huid (katrinewiel)
 • mollusca contagiosa (parelwratten)
 • pediculosis capitis (hoofdluizen)
 • HIV - infectie

Standaardprocedure bij hoofdluizen op de school

 • Zowel ouders als de school dragen verantwoordelijkheid met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van hoofdluis.
 • Op onze school worden de leerlingen regelmatig (na vakantie en/of melding) gescreend op aanwezigheid van hoofdluis
 • De controle gebeurt per klas door de zorgcoördinator en de kinderverzorgster.
 • De aanwezigheid van luizen/neten worden op een screeningslijst bijgehouden.
 • Aan de kinderen wordt niet verteld dat ze hoofdluis hebben. De ouders van besmette kinderen worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van de controle en het resultaat. Ze krijgen instructies om hun zoon of dochter correct te behandelen. Om verdere besmetting tegen te gaan, zal het besmette kind met hoofdluis de school mogen verlaten.
 • Ook willen we nadrukkelijk verzoeken om bij het constateren van hoofdluis dit aan de school te melden. Bij een melding van hoofdluis krijgen alle kinderen uit de betreffende klas een informatiebrief hoofdluis mee voor de ouders.
 • Na precies 1 week worden de besmette leerlingen nogmaals gecontroleerd. Zolang er nog besmette hoofdjes worden ontdekt moet er wekelijks gecontroleerd worden. In de meeste gevallen moet dit niet langer dan 2 weken.