Het multidisciplinair dossier van uw kind

  • Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan op het begeleidend CLB bekomen worden.
  • Het multidisciplinair dossier van uw kind bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn.
  • Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om het multidisciplinair dossier over te dragen.
  • Indien de leerling van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingdossier na verloop van 10 dagen na de inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Ninove. De ouders of de leerling hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen. Als de ouders of de leerling (vanaf 12 jaar), moeten de ouders of de leerling na de inschrijving verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt. Indien het adres van dit CLB niet gekend is, dan kan dit worden bekomen in de hoofdzetel of in één van de vestigingen van het Vrij CLB Ninove.De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten(medische onderzoeken-leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk. Indien de ouders of de leerling verzet aantekenen, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact.