Welkom in de schoolbibliotheek!

De bibliotheek is open elke donderdag van 12u15 tot 13u00

  • Onze uitgebreide verzameling leesverhalen, informatieve boeken en dvd\'s (voor leerlingen vanaf 6 jaar) bevindt zich in de zorgklas.
  • Er is ook toegang tot internet voor het opzoeken van informatie.
  • Voor de kleuters hebben we een reeks aangepaste boekjes, prentenboeken, luistercd\'s en sprookjes. Daarvoor zal juf Carine op vrijdagvoormiddag een bezoek brengen aan de kleuterklassen.

Bibliothecaris: Filip Jalet
Begeleiding: Carine Merckaert ondersteunt het technische lezen (met behulp van een leeskaart)

Leefregels van de bibliotheek

  • Als lener krijg je een leeskaart die je telkens meebrengt wanneer je materialen ontleent of terugbrengt.
  • Op de leeskaart staat vermeld wat je precies uitgeleend hebt; bij het terugbrengen mag je een leuke sticker kiezen die je dan op de leeskaart kan kleven.
  • Je kan maximum drie werken tegelijk ontlenen
  • De normale uitleentermijn bedraagt drie weken. De lezers doen hun best om materialen op tijd terug te brengen.
  • Buiten de openingsuren kunnen geen materialen ontleend worden, maar enkel geraadpleegd onder toezicht van de leerkracht.
  • Boeken en andere materialen van de bibliotheek worden met zorg behandeld.
  • Wie een boek of ander materiaal beschadigd heeft, zorgt voor een vervangexemplaar.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan gerust een berichtje naar Carine Merckaert (verantwoordelijke bibliotheek).